مجله آموزشی اطلاع رسانی دایومگ

logo
آیکون استخر پلاس

استخر پلاس

Search
دریافت خسارت در تصادفات رانندگی

دریافت خسارت در تصادفات رانندگی

فهرست مطالب

دسته بندی : >

هر روز تعداد زیادی تصادف در کشور رخ می دهد که بخشی از آنها تصادف هایی است که خسارت به بار می آورند. همیشه بعد از وقوع تصادف و رخ دادن حادثه این سوال مطرح می شود که چه کسی  باید خسارت ناشی از این اتفاق را پرداخت کند؟ در سال های اخیر با توجه به اجباری شدن بیمه شخص ثالث، بسیاری بیمه ها را پاسخ به این پرسش می دانند اما باید بدانید که راه های دیگری نیز برای جبران خسارت وجود دارد. وقتی حادثه رخ می دهد در قدم اول باید معلوم شود مسبب اصلی تصادف کیست. باید بدانید که برابر قانون در سوانح رانندگی کسی که حادثه مستقیماً از فعل وی ناشی شده، مسئول و قابل تعقیب است وقانون جدید هم مانعی بر سر این مسئله ایجاد نکرده است.

در تبصره دو ماده یک قانون اصلاح قانون بیمه اجباری آمده است: «مسئولیت دارنده وسیله نقلیه مانع از مسئولیت شخصی که حادثه منسوب به فعل یا ترک فعل او است نیست». به عبارتی در حوادثی که مطالبه زیان ناشی از آن مشمول قانون اصلاحی است، می توان عليه مقصر حادثه طرح دعوا کرد. مقصود از مسبب حادثه شخصی است که مرتکب فعل قابل سرزنشی شده است. در واقع ممکن است بدون ارتکاب تقصیر هم تصادفی رخ دهد و زیانی به بار آید که در این صورت احتمال دارد شخص بیگناه مسئول شناخته شود. مسئول جبران زیان وارده همیشه مقصر نیست.

بد نیست بدانید که برابر تبصره ۱ ماده ۱ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث دارنده همان مالک یا متصرف وسیله نقلیه است و هر کدام که بیمه نامه موضوع این ماده را تحصیل کند تکلیف از دیگری ساقط میشود. البته در ماده ۱۹ قانون فوق دارنده کسی است که از وسیله نقلیه استفاده می کند و باید بیمه نامه وسیله را به همراه داشته باشد بر اساس مفهوم ،ماده دارنده مسئول جبران زیانهایی است که بر اثر وسیله نقلیه یا یدک یا تریلر یا از محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد می شود.

بیمه گر باید خسارت را بدهد

در سالهای اخیر به دلیل پررنگ شدن حضور بیمه ها در کشور در صورت بروز تصادف این با توجه به اجباری شدن بیمه شخص ثالث بسیاری بیمهها را پاسخ به این پرسش میدانند شرکت های بیمه هستند که باید خسارت را جبران کنند البته این بجز مواردی است که اما باید بدانید که راه های دیگری نیز برای جبران خسارت وجود دارد وقتی حادثه رخ تصادف منجر به کشته شدن فردی شود این مورد در ماده ۱۶ قانون اصلاح قانون بیمه می دهد در قدم اول باید معلوم شود مسبب اصلی تصادف .کیست باید بدانید که برابر قانون اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه پیش بینی شده است. در این قانون آمده در سوانح رانندگی کسی که حادثه مستقیما از فعل وی ناشی ،شده مسئول و قابل تعقیب است که در حوادث رانندگی منجر به صدمات بدنی غیر از ،فوت بیمه گر وسیله نقلیه مسبب حادثه یا صندوق تامین خسارت های بدنی حسب مورد موظفند پس از دریافت گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه و در صورت لزوم گزارش سایر مقامات وسیله نقلیه مانع از مسئولیت شخصی که حادثه منسوب به فعل یا ترک فعل او است انتظامی و پزشکی قانونی بلافاصله حداقل ۵۰ درصد از دیه تقریبی را به اشخاص ثالث زیان دیده پرداخت کرده و باقیمانده آن را پس از معین شدن میزان قطعی دیه بپردازند به یاد داشته باشید که در حوادث رانندگی منجر به فوت شرکتهای بیمه میتوانند صورت توافق با راننده مسبب حادثه و ورثه متوفی بدون نیاز به رای مراجع قضایی دیه دیگر خسارت های بدنی وارده را پرداخت کنند.

صندوق تامین خسارات بدنی

البته کم نیستند مواردی که شرکت های بیمه زیر بار مسئولیت جبران خسارت در تصادفات رانندگی نمی روند مواردی مانند تمام شدن مدت بیمه نامه یا بیمه نبودن خودرو از این موارد است در اینجا پای صندوق تامین خسارت بدنی به میان می آید و این صندوق خسارت را پرداخت می کند. این مورد در ماده 10 قانون جدید درج شده است. این ماده قانونی می گوید: «به منظور حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی، خسارت های بدنی وارد به شخص ثالث که به علت فقدان یا انقضای بیمه نامه، بطلان قرار داد بیمه، تعلیق تامین بیمه گر، فرار کردن یا شناخته نشدن مسئول حادثه یا ورشکستگی بیمه گر قابل پرداخت نباشد یا به طور کلی خسارت های بدنی خارج از شرایط بیمه باشد (به استثنای موارد مطرح در ماده 7) توسط صندوق مستقلی به نام صندوق تامین خسارت های بدنی پرداخت های خواهد شدد.»در این ماده حتی پیش بینی شده است که اگر راننده خاطی فرار کند، این صندوق مسئولیت را به عهده می گیرد و خسارت را جبران می کند. البته این مورد نیز شرایطی دارد؛ مثلاً باید مجهول بودن مسئول حادثه اثبات شود.

نقش بیمه ها بعد از تصادف

نقش بیمه ها بعد از تصادف

حال فرض را بر این بگیرید که بعد از تصادف شرکت بیمه بخواهد پرداخت کننده خسارت باشد؛ باید بدانید که در این مورد نیز قوانین و مقررات زیادی وجود دارد. برای نمونه اگر هنگام بروز تصادف طرفین به توافق برسند و میزان خسارت آن زیر 3 میلیون تومان باشد لازم به کشیدن کروکی و گزارش پلیش نیست و دو طرف می توانند با هماهنگگی یکدیگر به مراکز پرداخت خسارت بیمه مراجعه و خسارت خود را دریافت کنند، باید به خاطر داشته باشید اگر قصد حل کردن مشکل به این روش را دارید طبق قوانین بیمه، خودرو مقصر و زیان دیده نباید تعمیر شده باشد ضمن آنکه برای دریافت خسارت، حصور دو طرف یعنی زیان دیده و مقصر الزامی است. این نکته را نیز باید در نظر داشته باشید که اگر با شخصی تصادف کرده اید و او مقصر حادثه است باید به شرکت پرداخت خسارت بیمه نامه فرد مقصر مراجعه کنید. برای مثال اگر شما بیمه شخص ثالث بیمه ایران دارید و فرد مقصر بیمه شخص ثالث البر، باید به واحد پرداخت خسارت بیمه البرز مراجعه کنید نه به واحد پرداخت خسارت بیمه ایران.

اگر با مقصر به توافق نرسیدید

در حالت ذکر شده نیازی به مامور نیروی انتظامی نبود زیرا دو طرف با هم به نتیجه رسیده بودند اما گاهی پیش می آید که طرفین تصادف به نتیجه نمیرسند و مقصر تقصیر خود را نمی پذیرد؛ در این جاست که باید پلیس وارد میدان شود.  در این زمان می توانید با پلیس راهنمایی رانندگی از طریق شماره ۱۱۰ تماس بگیرید در نظر داشته باشید تصادفاتی که خسارتش زیر 3 میلیون ریال باشد و طرفین بر سر این موضوع توافق نرسند در صورتی که افسر راهنمایی و رانندگی در صحنه حاضر شود کروکی صادر نخواهد کرد و طرفین باید به مراکز پرداخت خسارت مراجعه کنند. کروکی فقط به تصادف های بالای این رقم تعلق می گیرد.

البته این مورد فقط مربوط به تصادف های خسارتی است و در مواقع تصادفی که منجر به جراحت و خسارت جانی شود حضور افسر راهنمایی و رانندگی الزامی است و برای پرداخت خسارت نیز به کروکی و گزارش پلیس نیاز است. همچنین در بیشتر تصادفات که منجر به جرح نمی شود می توانید صحنه تصادف را بهم بزنید و خودرو هارا به منتهی الیه سمت راست هدایت کنید و از محل حادثه قبل از برهم زدن صحنه تصادف و خودرو ها عکس بگیرید یا فیلم برداری کنید که برای پلیس راهنمایی و رانندگی نیز قابل استناد باشد.

یکی دیگر از انواع تصادف

همیشه طرف دوم تصادف فرد یا خودرو نیست گاهی نیز پیش میآید که اتومبیل با جسم دیگری برخورد می کند باید بدانید که در برخورد اتومبیل با جسم ثابت مانند جدول درخت، و… برای دریافت خسارت نیاز به کروکی و برگه گزارش پلیس است و در این نوع حادثه فقط بیمه بدنه برای بیمه گذار جبران خسارت میکند و خسارت بیمه شخص ثالث هیچ گونه خسارتی پرداخت نخواهد کرد. همچنین اگر در هنگام بروز تصادف بر اثر ضربه وارد شد اتومبیل شما به جسم ثابتی برخورد کند برای دریافت خسارت قسمت زیان دیده اتومبیل بر اثر برخورد با جسم ثابت از شرکت بیمه حتماً کروکی پلیس لازم و ضروری است.

یک نکته ضروری

ینکه بعد از تصادف علاوه بر خسارت ریالی بخش زیادی از وقت خسارت دیده نیز تلف می شود صحت دارد اما بد نیست بدانید که جبران این خسارت نیز در قانون پیش بینی شده است. در تصادف رانندگی، فرد زیان دیده می تواند علاوه بر دریافت خسارت های وارده به خودرو از طریق بیمه، تما هزینه های مرتبط با تصادف را محاسبه کند و از طریق شکایت حقوقی، از طرف مقابل، مطالبه کند. این راهی است که بر اساس قانون مسئولیت مدنی پیش پای زیان دیدگان گذاشته شده است و اینکه کسی تا به حال از این حق استفاده نکرده، نمی تواند دلیلی باشد بر اینکه، این حق اساساً وجود ندارد. هر گاه بی احتیاطی، بی مبالاتی و یا عدم رعایت نظامات دولتی و یا عدم مهارت رانندگی منتهی به قتل غیر عمدی شود مرتکب علاوه بر پرداخت دیه، به حبس نیز محکوم می شود. البته اگر «گواهینامه رانندگی نداشتن»  مرتکب را به این موارد اضافه کنیم، مجازات جدی تر خواهد شد و قاضی باید شدید ترین مجازات را در این گونه موارد انتخاب کرده و شخص مقصر را به آن مجازات محکوم کند.

هنگام تصادف

هنگام تصادف

اولین اقدامی که بعد از وقوع تصادف باید طرفین انجام می دهند وهمه خوشبخاته از آن اطلاع دارند، تماس گرفتن با 110 است. وقتی شما با پلیس تماس می گیرید و آدرس محل وقوع تصادف را می دهید نزدیک ترین واحد راه نمایی و رانندگی یک کارشناس تصادف پیش شما می فرستند تا مقصر را تعیین کند.

نکته ضروری 1-: اگر طرف مقابل شما مقصر بود و به شما گفت خودش صافکاری، نقاشی و… آشنا سراغ دارد یا به نحوی از شما خواست که با پلیس تماس نگیرید زیر بار نروید. زیرا طرف مقال از این راه می خواهد در مصرف کوپن بیمه اش صرفه جویی کند و در نهایت احتمالاً شما را به صافکاری می برد که با حداقل قیمت، اتومبیل شما را تعمیر کند. در نهایت اگر خیلی نرم پیچانده نشوید و همه چیز خیلی خوب پیش برود بعید است از وضعیت صافکاری اتومبیلتان راضی باشید، پس بهتر است خسارت را از بیمه بگیرید و خودتان با خیال راحت بروید سراغ یک صافکار و نقاش ماهر.

نکته ضروری 2_: دومین اقدام کنار بردن اتومبیل از مسیر سواره هاست. یعنی اگر وسط بزرگراه و خیابان پرتردد تصادف کردید لزومی ندارد دقیقاً همان نقطه بمانید تا پلیس از راه برسد و مقصر را تعین کند، در صورتی که پلیس ببیند راه را بند آورده اید قطعاً هر دوطرف را به دلیل سد معبر جریمه خواهد کرد. اگر مقصر مشخص است و حاضرین سر صحنه می توانند برای پلیس توضیح دهند که مشکلی نیست اما اگر طرف مقابلتان مقصر است و شک دارید بعدا بخواهد ماجرا را وارونه جلوه دهد با موبایل تان از وضعیت خودروها عکس بگیرید و بعد مسیر را باز کنید.

نکته ضروری 3-: تصادف ها به دو دسته خسارتی و جرحی تقسیم می شوند. وقتی حتی از بینی کسی خون جاری شود دیگر تصادف جرحی ( ونه خسارتی) محسوب می شود ماجرای دیگری دارد. ناگفته نماند اگر تصادف منجر به فوت رخ داد نباید موقعیت خودرو را به هم بزنید و تا آمدن پلیس و اورژانس باید صبر کنید.

نکته ضروری 4-: خیلی از کسانی که تازه گواهی نامه گرفته اند و راننده شده اند اسم «کروکی» به گوش شان خورده و فکر می کنند برای هر تصادفی باید کارشناس کروکی بکشد. در صورتی که اصلاً اینطور نیست. طبق آخرین قانون که از اسفند ماه سال 90 اعمال می شود شرکت بیمه موظف است تا سقف دو میلیون و 250 هزار تومان خسارت «تصادفات خسارتی سازشی» را بدون کروکی پلیس پرداخت کند.

انواع کروکی ها

کروکی سازش

در بیشتر موارد و مخصوصاً تصادف های داخل شهری از این برگه ها استفاده می شود. وقتی تصادف خسارتی اتفاق می افتد و دو طرف ماجرا آدم های معقولی هستند و قبول می کنند که چه کسی مقصر است و با هم به توافق می رسند، اگر مدارک هر دو طرف (گواهینامه، کارت خودرو، کارت بیمه شخص ثالث و برگه معاینه فنی) کامل بود، برگه کروکی سازش می گیرند و عین انسان های متمدن به بیمه مراجعه می کنند.

کروکی عدم سازش

این کروکی در مورد تصادف های جرحی و فوتی چون نیاز به مراجعه به مراجع قضایی است و تصادف های خسارتی که طرفین در تصادف باهم سازش نمی کنند یا فکر می کنند حتماً دیگری مقصر است، استفاده می شود. اگر هم مدارکتان ناقص باشد، کروکی این مدلی تنظیم می شود. اگر یکی از مدارکتان همراهتان نبود و کارشناسی که سر صحنه آمده کمی مهربان بود، زنگ بزنید تا مدارکتان را برایتان بیاورند؛ اینجوری برگه کروکی سازش پر می شود که درد سرش کمتر است.

آخرین اقدام پس از رسیدن پلیس و مشخص شدن مقصر مراجعه به بیمه است. طرفی که مقصر نیست باید خسارت خود را از بیمه شخص ثالث مقصر دریافت کند. پس اگر در تصادفی شما مقصر شناخته شدید دنبال گرفتن خسارت نباشید. هزینه طرف مقابل را که بیمه شما می دهد اما برای اتومبیل خودتان باید از جیب مبارک هزینه کنید، البته اگر بیمه بدنه داشته باشید می توانید با مراجعه به شرکت بیمه کننده خسارت اتومبیل خودتان را دریافت کنید. فقط این نکته را فراموش نکنید که اگر هزینه اتومبیل تان با زیر 100 هزارتومان حل می شود، اصلا به سراغ بیمه بدنه نروید. چون در سال های بعد برای تمدید بیمه نامه تخفیف هایی را از دست می دهید که قطعاً از مبلغ خسارتتان بیشتر خواهد بود.

منبع: کتاب قوانین حقوقی که همه باید بدانند

امیر مطلوبی

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود
0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
گیف تبلیغاتی2
گیف تبلیغاتی2
گیف تبلیغاتی2
گیف تبلیغاتی2
0
با لایک و کامنت از این مقاله حمایت کنیدx

در خـبـرنـامـه ما عضو شوید

برای دریافت آخرین رویداد ها ایمیل خود را وارد نمایید.