مجله آموزشی اطلاع رسانی دایومگ

logo
آیکون استخر پلاس

استخر پلاس

Search
کسب-و-کار-Business-چستانواع-آن

کسب و کار (Business) چست+انواع آن

فهرست مطالب

کسب و کار به زبان انگلیسی (Business) یک سازمان است که برای فراهم کردن کالا، خدمات یا هر دو به مشتری ایجاد شده است. کسب و کار در اقتصاد سرمایه داری حکم فرماست. بیشتر کسب و کارها که مالک آنها بخش خصوصی است برای این ایجاد شده اند که سود ساز باشند و دارایی صاحبشان را بیشتر کنند. کسب و کارها می توانند تاسودبر باشند یا مالک آنها دولت باشد. از کسب و کاری که چندین فرد در دارایی آن شریک باشند با عنوان شرکت یاد برده می شود، هر چند که این واژه تعریف دقیق تری نیز دارد. پترس و پلومن، از صاحب نظران این حوزه، بر این باورند که هر نوع خرید و فروش کسب و کار نیست بلکه کسب و کار هر نوع تبادل تکرار شونده و تجدید پذیر است.

معمولاً کسب و کار در شکل خصوصی تلاش دارد بر سود بیشتر یا فروش بیشتر تمرکز کند و سهم بیشتری از بازار را به خود اختصاص دهد؛ اما در شکل دولتی مشارکت تعداد بیشتری از افراد جامعه اهمیت دارد.

نویسندگان، مختلف تعاریف متفاوتی از کسب و کار دارند. در واژه نامه ی آکسفورد کسب و کار به معنی خرید، فروش و تجارت آمده است. در واژه نامه ی لانگ من، کسب و کار به فعالیت پول درآوردن و تجارتی که از آن پول حاصل شود، گفته می شود.

به زبان ساده کسب و کار عبارت است از حالتی از مشغولیت، و به طور عام شامل فعالیت هایی است که تولید و خرید کالاها و خدمات با هدف فروش، آنها را به منظور کسب سود در بر میگیرد.

بر طبق نظر (ارویک و هانت)، کسب و کار عبارت است از هر نوع کسب و کاری که در آن خدمات یا کارهایی که دیگر افراد جامعه به آن نیاز دارند و مایل به خرید آن هستند و توان پرداخت بهای آن را دارند، تولید، توزیع و عرضه می شود.

(پترسن و پلومن)، بر این باورند که هر تبادلی که در آن خرید و فروش صورت گیرد، کسب و کار نیست بلکه کسب و کار هر نوع تبادل تکراری و تجدید شونده ی خرید و فروش است.

پروفسور (اون) کسب و کار را یک نوع کاسبی می داند که طی آن کالاها یا خدمات برای فروش در بازار تولید و توزیع میشوند.

بنابراین با توجه به تعاریف یاد شده می توان دریافت که کسب و کار با خرید و فروش کالاها، تولید کالاها یا عرضه خدمات به منظور به دست آوردن سود، سر و کار دارد.

لذا فراگیری اصول مهارت ها و قوانین مربوطه، کمک شایانی به ایجاد و پیشبرد کسب و کار می کند.

اصول و مبانی کسب و کار

کسب و کار در زبان انگلیسی (Business) به معنای یک سازمان است که برای فراهم کردن کالا، خدمات و یا هر دو به مشتری ایجاد شده است. کسب و کار در اقتصاد سرمایه داری حکم فرماست. بیشتر کسب و کارها که مالک آنها بخش خصوصی است برای آن ایجاد شده اند که سود ساز باشند و دارایی صاحب شان را بیشتر کنند. کسب و کارها می توانند ناسود بر باشند و یا مالک آنها دولت باشد. از کسب و کاری که چندین فرد در دارایی آن شریک باشند با عنوان شرکت یاد برده می شود، هر چند که این واژه تعریف دقیق تری نیز دارد. پترس و پلومن، از صاحب نظران این حوزه، بر این باورند که هر نوع خرید و فروشی، کسب و کار نیست، بلکه کسب و کار، هر نوع تبادل تکرار شونده و تجدید پذیر است.

ویژگی های اصلی کسب و کار

 • فروش یا انتقال کالا ها و خدمات برای کسب ارزش
 • معامله کالاها و خدمات
 • تکرار معاملات
 • انگیزه سود (مهم ترین و قدرتمندترین محرک اداره امور کسب و کار)
 • ریسک (آینده و عدم اطمینان)

اهداف کسب و کار

باور عمومی این است که تنها هدف کسب و کار، بدست آوردن سود اقتصادی است؛ درحالی که این امر واقعیت ندارد و کسب و کار دارای اهداف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز می باشد.

مهم ترین دلایل راه اندازی کسب و کارهای کوچک

بی شک بهترین راه برای رهایی کشورها از اقتصاد دولتی و بیمار و افزایش درآمد ملی،  توسعه ی کسب و کارهای کوچک است.

مهمترین دلایل راه اندازی کسب و کارهای کوچک را می توان به صورت زیر نام برد:

 • نارضایتی از وضع موجود
 • به دست آوردن استقلال شغلی
 • تحقق ایده ها
 • افزایش درآمد و امنیت شغلی
 • دریافت های مالی

با توجه به دلایل فوق، گام نخست برای کمک به توسعه ی کسب و کارهای کوچک تزریق دانش مدیریت و کمک به اداره ی شرکت های کوچک توسط مدیران و بنیان گذاران آنهاست. گسترش مهارت های مدیریت و بنگاه های کوچک، اساسی ترین عامل موفقیت بنگاه ها و به تبع آن افزایش تحرک اقتصادی و رشد اجتماعی است.

دلایل شکست کسب و کارهای کوچک

چرا یک کسب و کار با شکست مواجه می شود؟

موفقیت در یک کسب و کار هیچ گاه به صورت خود به خودی و بر اساس شانس صورت نمی گیرد و همان طور که گفته شده، این موفقیت اصولاً به سازماندهی دقیق و بصیرت فرد بستگی دارد.

شروع یک کسب و کار همیشه ریسک پذیر است. لذا می توان گفت کل فرایند و چرخه ی کسب و کار همواره توأم با ریسک است.

آمار نشان می دهد که ۲۴ درصد شرکت های کوچک در همان دو سال اول، از فعالیت خود منحل می شوند، ۵۰/۴ درصد آنها در چهار سال نخست و ۶۰/۵ درصد آنها در شش سال اول فعالیت

خود، ورشکستگی را تجربه می کنند.

دلایل عمده ی شکست کسب و کارها و عمدتاً کسب و کارهای کوچک

 1. عدم وجود تجربه ی کافی
 2. نداشتن سرمایه ی کافی
 3. نداشتن جایگاهی مناسب
 4. عدم وجود کنترل قوی
 5. سرمایه گذاری بیش از اندازه در دارائی های ثابت
 6. قراردادهای اعتباری ضعیف
 7. استفاده ی شخصی از سرمایه های تجاری
 8. رشد بدون انتظار

مراحل ایجاد رشد و توسعه ی کسب و کار

صاحب نظران، مختلف مراحل ایجاد و توسعه ی کسب و کارهای کوچک را در قالب های متعددی تقسیم بندی کرده اند. به طور سنتی چرخه ی این نوع کسب و کارها را می توان در قالب پنج مرحله بررسی کرد.

۱ مرحله ی ایجاد کسب و کار:

مرحله ی اول شامل فعالیت های مرتبط با شکل گیری اولیه ی کسب و کار است. در مرحله ی آغازین فرآیند کارآفرینانه ایجاد شده و خلاقیت مورد نیاز است. برای انباشت و کسب منابع مالی و غیرمالی، به خلاقیت ارزیابی و شبکه سازی نیاز است. هدف کلی مأموریت و جهت کسب و کار در قالب استراتژی کارآفرینانه در این مرحله مشخص می شود.

۲ مرحله ی شروع کسب و کار:

در این مرحله، فعالیت های لازم برای ایجاد برنامه ی رسمی کسب و کار، جستجوی سرمایه، انجام فعالیت های بازاریابی و ایجاد تیم کارآفرینانه ی مؤثر انجام می گیرد.

۳ مرحله ی رشد:

این مرحله نیازمند تغییرات مهمی در استراتژی کارآفرینانه است؛ زیرا رقبا و دیگر نیروهای بازار مشغول ایجاد تغییر و تحول در خود هستند و چالش های جدیدی پیش روی کسب و کارها قرار می گیرد. در این مرحله، رشد و انتقال از رهبری انفرادی کارآفرینانه به رهبری تیم گرای مدیریتی مطرح است.

۴ مرحله ی تثبیت کسب و کار:

این مرحله، هم نتیجه ی شرایط بازار و هم تلاش های کارآفرینان است. در طول این مرحله رقابت شرکت ها و بی تفاوتی مشتریان نسبت به کالاها و خدمات کارآفرینان افزایش یافته و بازار اشباع می شود. علاوه بر آن میزان فروش کسب و کار، حالتی ثابت به خود می گیرد و شرکت باید برای سه تا پنج سال آینده برنامه ریزی کند. نوآوری برای موفقیت آیندهی کسب و کار حیاتی است.

۵. مرحله ی نوآوری یا افول:

شرکت هایی که به نوآوری توجه نمی کنند، سرنوشتی جز نابودی نخواهند داشت. شرکت هایی که از نظر مالی موفقیت داشته اند، اغلب تلاش می کنند تا شرکت های نوآورانه ی دیگر را صاحب شوند و بدین طریق از رشد خود اطمینان حاصل کنند. همچنین تعدادی از شرکت ها، تولید محصولات یا خدمات جدیدی را دنبال می کنند.

تمامی مراحل چرخه ی حیات کسب و کارهای کوچک از دیدگاه راهبردی دارای اهمیت بوده و هر کدام از این مراحل راهبردهای متفاوتی نیازمند هستند.

انواع کسب و کار

1. کسب و کار خانگی: کسب و کار خانگی (Home business) به آن بخشی از کسب و کارها گفته می شود که ممکن است لزوماً مشارکت همه ی اعضای خانواده را در بر نداشته و صرفاً یک یا چند نفر از اعضای خانواده در آن به فعالیت اقتصادی مشغول باشند.

2. کسب و کار روستایی: به زبان ساده، به فعالیت های تجاری انجام شده در روستا، کسب و کار روستایی می گویند.

3. کسب و کار اینترنتی: کسب و کار اینترنتی(iBusiness)  یا شرکت دات کام ((dot com به نوعی از کسب و کارها گویند که فعالیت آنها بر روی اینترنت و مبتنی بر پتانسیل های اینترنت است.

4. کسب و کار خانوادگی: کسب و کار خانوادگی، یک نوع کسب و کار است که صاحبان آن با هم خویشاوند و فامیل باشند؛ به عبارت دیگر به کسب و کارهایی گفته می شود که افراد یک خانواده و خویشاوندان اقدام به تشکیل کسب و کاری می نمایند.

5. کسب و کار فناوری اطلاعات و ارتباطات: فناوری اطلاعات، دنیای جدیدی از علوم را عرضه کرده است. عبارت فناوری اطلاعات (IT) یا به تعبیر کاملتر فناوری اطلاعات و ارتباطات  (ICT) چیست؟ با نگاه دقیق تر می توان گفت ICT مخفف عبارت انگلیسی Communication Technology . Information &  است. منظور از آن مجموعه ابزارها و روش های لازم برای تولید پردازش، نگهداری، توزیع و انهدام سیستم های مبتنی بر اطلاعات به معنی فراگیر آن (شامل متن، صوت و تصویر) است.

6. کسب و کارخدماتی: شامل فعالیت هایی است که برای انتقال کالاها و خدمات از مکان تولید به محل مصرف ضروری اند. بنابراین خرید و فروش کالاها، خدمات و تمام فعالیت هایی را که انجام معامله را تسهیل می کنند (انبارداری، درجه بندی، بسته بندی، تأمین مالی و…) شامل می شوند. کسب و کار خدماتی کسب و کار تجارتی را نیز شامل می شود و به انجام آن کمک می کند. وظیفه ی اساسی کسب و کار خدماتی، برداشتن موانع فردی، مکانی، زمانی، مبادلاتی، دانشی و غیره است و جریان آزاد کالاها و خدمات از تولید کننده به مصرف کننده را فراهم می سازد.

7. کسب و کار تجاری: در واقع تجارت شاخه ای از کسب و کار خدماتی است. به تعبیری، وضعیت نهایی فعالیت کسب و کار، شامل خرید و فروش کالاها و خدمات است.

تعداد افراد شاغل و اندازه ی کسب و کار

تقسیم بندی های مختلفی از کسب و کار انجام شده است. در اینجا به انواع کسب و کار از نظر تعداد افراد شاغل در کسب و کارها و اندازه ی کسب و کار اشاره می شود.

۱- کسب و کارهای کوچک: تعداد افراد شاغل در آن کمتر از ۵۰ نفر می باشد.

۲- کسب و کارهای متوسط: تعداد افراد شاغل در آن بین ۵۰ تا ۵۰۰ نفر می باشد.

3- کسب و کارهای بزرگ: تعداد افراد شاغل در آن بیش از ۵۰۰ نفر می باشد.

کسب و کارهای کوچک، مشاغلی هستند با تعداد کمی از کارمند، حجم تولید و فروش و یا عرضه خدمات پایین که عمدتاً به بخش های خصوصی تعلق دارند. معمولاً این نوع کسب و کارها، مشارکتی و یا فرد محور هستند. تعریف قانونی واژه ی کوچک، از لحاظ تاریخی با توجه به هر کشور و صنایع مختلف، متفاوت است.

بر اساس تعریف وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین وزارت جهاد کشاورزی، بنگاه های کوچک و متوسط واحدهای صنعتی و خدماتی (شهری و روستایی) هستند که کمتر از ۵۰ نفر کارگر دارند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز بر حسب مورد تعاریف وزارت صنعت، معدن و تجارت و مرکز، آمار ایران را در مورد این صنایع به کار می برد.

با توجه به توضیحات گفته شده، دسته بندی های دیگری که می توان جهت انواع کسب و کار انجام داد، به شرح ذیل است:

ایالات متحده ی آمریکا

 • کسب و کارهای کوچک: تعداد افراد شاغل در آن کمتر از ۱۰۰ نفر می باشد.
 • کسب و کارهای متوسط: تعداد افراد شاغل در آن بین ۱۰۰ تا ۵۰۰ نفر می باشد.
 • کسب و کارهای بزرگ: تعداد افراد شاغل در آن بیش از ۵۰۰ نفر می باشد.

اتحادیه ی اروپا

 • کسب و کارهای کوچک: تعداد افراد شاغل در آن کمتر از ۵۰ نفر می باشد.
 • کسب و کارهای متوسط: تعداد افراد شاغل در آن بین ۵۰ تا ۲۵۰ نفر می باشد.
 • کسب و کارهای بزرگ: تعداد افراد شاغل در آن بیش از ۲۵۰ نفر می باشد.

استرالیا

کسب و کارهای کوچک: تعداد افراد شاغل در آن کمتر از ۱۵ نفر می باشد.

کسب و کارهای متوسط: تعداد افراد شاغل در آن بین ۱۵ تا ۲۰۰ نفر می باشد.

کسب و کارهای بزرگ: تعداد افراد شاغل در آن بیش از ۲۰۰ نفر می باشد.

ایران

وزارت صنعت، معدن و تجارت – وزارت جهاد کشاورزی

کسب و کارهای کوچک و متوسط: تعداد افراد شاغل در آن کمتر از ۵۰ نفر می باشد.

کسب و کارهای بزرگ: تعداد افراد شاغل در آن بیش از ۵۰ نفر می باشد.

منبع: مهارت ها و قوانین کسب و کار

سخن پایانی

وارد شدن به هرکدام از کسب و کار های فوق، علاوه بر احتیاج به سرمایه اولیه، ایده و نقشه راه عزم و جزمی می خواهد که بر اساس اهداف کوتاه مدت و بلند مدت در مسیر رشد پیش بروید. تاسیس کسب و کار قطعاً چالش ها و مشکلات خود را دارد که شما برای مقابله با این چالش ها و اتفاقات غیر قابل پیش بینی باید خودتان را آماده نمایید.

امیر مطلوبی

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود
0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
گیف تبلیغاتی2
گیف تبلیغاتی2
گیف تبلیغاتی2
گیف تبلیغاتی2
0
با لایک و کامنت از این مقاله حمایت کنیدx

در خـبـرنـامـه ما عضو شوید

برای دریافت آخرین رویداد ها ایمیل خود را وارد نمایید.