مجله آموزشی اطلاع رسانی دایومگ

logo
آیکون استخر پلاس

استخر پلاس

Search
سفته چیست و انواع آن

سفته چیست و انواع آن

فهرست مطالب

دسته بندی : >

طبق ماده 37 سفته یا فته طلب سندی است که به موجب آن امضا کننده تعهد می کند مبلغی در موعد معین و یا هروقت که حامل یا شخصی که سفته را در اختیاردارد، پولش را طلب کند بپردازد. اگرچه سفته حالا دیگر با ظهور چک، جایگاه اولیه خود را از دست داده است، اما هنوز دارای اعتبار و پشتوانه قانونی بالایی است و اگرمطابق قانون تنظیم شده باشد، دارنده آن از مزایای قانونی برخوردار است که اسناد عادی دارای چنان اعتباری نیستند. شاید تنها دلیل رواج بیشتر چک نسبت به سفته، سهولت در صدور و وصول چک است، چرا که خیلی راحت می شود با گرفتن یک دسته چک، هر مبلغی که دوست داشته باشید از یک تومان تا هر چند میلیارد و تریلیارد تومان که می خواهید چک صادر کنید و به دست خلق الله بدهید، اما درباره سفته این طوری نیست و صادر کننده باید برابربا مبلغی که قرار است تعهد بدهد، اوراق سفته را از بانک یامراکز فروش آن بخرد و روی آنها به تعهد اقدام کند. هر برگ سفته سقف خاصی برای تعهد کردن دارد.          

سفته را چگونه تنظیم کنیم؟

 طبق ماده ۳۰۸ سفته علاوه بر امضا یا مهر باید دارای تاریخ بوده و علاوه بر این اطلاعات زیر هم روی آن ثبت شود: نام

  • نام خانوادگی گیرنده وجه
  • مبلغی که باید پرداخت شود
  • تاریخ پرداخت وجه
  • نوشتن نام و نام خانوادگی صادر کننده
  • اقامتگاه وی
  • محل پرداخت سفته

در صورتی که سفته برای شخص معینی صادر شود نام و نام خانوادگی او در سفته آورده می شود، در غیر این صورت به جای نام او نوشته می شود در «وجه حامل». در صورتی که نام خانوادگی یک شخص معین نوشته شود، این شخص طلبکار می شود و در غیر این صورت هر کسی که سفته را در اختیار داشته باشد طلبکار محسوب می شود و می تواند در سر رسید سفته مبلغ آن را طلب کند. البته اگر سفته عندالمطالبه باشد، صادر کننده باید به محض مطالبه مبلغ آن را پرداخت کند. سفته بدون تاریخ سر رسید در مواردی صادر می شود که نیاز به نیاز به تحویل «سفته عندالمطالبه» یا «به رویت» باشد. در این صورت مبلغ مندرج در سفته باید بلافاصله پس از ارائه سفته از طرف دارنده آن توسط صادر کننده سفته پرداخت شود.

سقفی برای یک سفته

 هر برگ سفته سقف خاصی برای تعهد کردن دارد، مثلاً اگر روی سفته ای نوشته شده باشد «تا یک میلیون ریال» یعنی آن سفته حداکثر برای تعهد ۱۰۰ هزار تومان دارای اعتبار است و با آن نمی توان به پرداخت مثلاً ۲۰۰ هزار تومان تعهد کرد.

سفته، بدون نام

 در تنظیم سفته، این امکان وجود دارد که بدهکار، سفته ای را که صادر می کند بدون ذکر نام طلبکار به وی بدهد که این طوری فرد می تواند یا خودش در سر رسید برای گرفتن پول اقدام کند یا این که آن را به دیگری حواله بدهد، عبارت «حواله کرد» در سفته به شخص دارنده این اختیار را می دهد که بتواند سفته را به دیگری منتقل کند، ولی اگر «حواله کرد» خط زده شود، دارنده سفته نمی تواند آن را به دیگری انتقال دهد و تنها خود وی باید برای وصول آن اقدام کند، علاوه برآن می تواند با پشت نویسی آن را به شخص دیگری انتقال دهد.

پشت نویسی سفته

پشت نویسی سفته مانند چک برای انتقال سفته به دیگری یا وصول وجه آن است، اگر پشت نویسی برای انتقال باشد دارنده جدید سفته دارای تمام حقوق و مزایایی می شود که به آن سند تعلق دارد. انتقال سفته با امضای دارنده آن به عمل می آید، دارنده  سفته می تواند برای  وصول وجه آن به دیگری وکالت دهدکه در این صورت باید وکالت برای وصول قید شود.

راه هایی برای وصول سفته

راه هایی برای وصول سفته

برای آن که دارنده سفته بتواند از مزایای قانونی آن برخوردار شود، باید نکات زیر را رعایت کند:

دارنده سفته باید در سر رسید سفته را مطالبه کند. اگر وجه سفته پرداخت شد که خب قضیه تمام است، ولی در صورت عدم پرداخت، دارنده سفته باید ظرف 10 روز از تاریخ سر رسید، سفته را واخواست کند. واخواست، اعتراض رسمی است به سفته ای که در سر رسید آن پرداخت نشده و علیه صادر کننده سفته به عمل می آید. از آنجا که این اعتراض باید رسما به صادر کننده ابلاغ شود، واخواست در برگه های چاپی که از طرف وزارت دادگستری تهیه شده نوشته می شود، علاوه بر اینکه بانک ها نیز واخواست نامه چاپی مخصوص دارند. در واخواست رونوشت کامل سفته نوشته می شود و دستور پرداخت وجه سفته که به وسیله دادگاه انجام می گیرد، آورده می شود.

واخواست نامه با استفاده از کاغذ کاربن 3 نسخه مشابه (یک نسخه اصل و 2 نسخه رونوشت) تنظیم شده و به وسیله واخواست کننده امضا می شود. پس از چسباندن تمبر که مبلغ آن را دادگاه مشخص می کند، به دستور دادگاه، سفته به وسیله مامور اجرا (طبق مقررات مربوط به ابلاغ به صادر کننده سفته) ابلاغ می شود. البته باید توجه داشت که هیچ نوشته ای نمی تواند جایگزین واخواست نامه شود. نسخه اصلی واخواست نامه به واخواست کننده و نسخه سوم در دفتر واخواست دادگاه، بایگانی می شود و مامور ابلاغ، نسخه دوم واخواست نامه را به ابلاغ شونده یا محل اقامت او می دهد. برای استفاده از مسوولیت خود را به دادگاه تقدیم کند. اگر دارنده سفته به این وظیفه قانونی عمل نکند دعوی اوعلیه پشت نویس ها پذیرفته نمی شود.

دارنده سفته ای که واخواست شده و در موعد مقرر اقامه دعوی کرده، می تواند از دادگاه بخواهد که اموال طرف دعوی را پیش از رسیدگی و صدورحکم به نفع او توقیف کند. در این حالت پس از صدور حکم، دارنده سفته در وصول طلیش از مال توقیف، به دیگران تقدم دارد. دادگاه نیز به محض تقاضای دارنده سفته، ممکن است معادل وجه آن را از اموال طرف مقابل به عنوان تامین توقیف کند.

درصورت اقامه دعوی علیه صادر کننده وپشت نویس یا پشت نویسان را ذکر کرد و در توضیح دادخواست در قسمت شرح دعوی از دادگاه محکومیت خوانده ردیف اول به عنوان صادر کننده و خواننده ردیف دوم به عنوان پشت نویس را به صورت تضامنی درخواست کرد.

از کی بگیرم؟

در صورتی که سفته ای چند بارپشت نویسی شود یعنی افرادمتعددی آن را گرفته و به فرد دیگری منتقل کرده باشند،دارنده آن می تواندبه هر کدام از آنها مراجعه کند. کسی که سفته را امضا کرده و پشت نویس ها همگی درمقابل دارنده آن مسوولیت تضامتی دارند،یعنی دارنده سفته در صورت عدم پرداخت ،میتواندبه هر کدام ازآن هاکه بخاهد (به صورت منفرد)یا به دو یا چندیا تمامی آنها (به صورت دسته جمعی) مراجعه کند. همین حق رجوع را هریک از پشت نویس ها نسبت به صادر کننده سفته و پشت نویس های قبلی خود دارند. بنابراین صادر کننده به علاوه پشت نویس های قبلی خود دارند. بنابراین صادر کننده به علاوه پشت نویس ها، همگی مسوول پرداخت وجه سفته خواهند بود.به این ترتیب انبوهی از مسوولیت ها برای پرداخت مبلغ مندرج در سفته ایجاد می شود.این مسوولیت در اصلاح مسوولیت تضامنی نامیده می شود.

قانون سفته ضمانت حسن انجام کار

قانون سفته ضمانت حسن انجام کار

ارائه سفته حسن انجام کار، وجه قانونی اطمینان بخشی به کار فرماجهت بروز مشکلات احتمالی درآینده همکاری است. از طرف دیگر، کار پذیر نیز برای جلوگیری از اجبار به پرداخت وجه سفته، تلاش می کند وظیفه پذیرفته شده را به بهترین نحو انجام دهد.

یکی از مواردی که در نوشتن سفته ضمانت کار باید در نظر گرفته شود، درج عبارت «ضمانت » در شرح سفته است. سفته های تضمین، در دفاتر ثبتی شرکت ها به عنوان حساب انتظامی ثبت می شوند و گروه بندی بدهی را ندارند. حال دو سوال در زمینه وجوه قانونی سفته مطرح می شود:

  • سفته حقوقی است یا کیفری ؟
  • آیا سفته زندان دارد؟

در پاسخ به این سوَال که که آیا سفته کیفری است یا حقوقی، باید گفت سفته برخلاف چک، حقوقی است ودر صورت عدم انجام تعهدات، می توان مجازات زندان را نیز برای ارائه دهنده سفته در نظر گرفت. در قانون سفته سفید امضا، اجاره پر کردن جای مبلغ و تاریخ برای دارنده سفته وجود دارد.

امیر مطلوبی

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود
5 1 رای
امتیازدهی به مقاله
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
گیف تبلیغاتی2
گیف تبلیغاتی2
گیف تبلیغاتی2
گیف تبلیغاتی2
0
با لایک و کامنت از این مقاله حمایت کنیدx

در خـبـرنـامـه ما عضو شوید

برای دریافت آخرین رویداد ها ایمیل خود را وارد نمایید.