مجله آموزشی اطلاع رسانی دایومگ

logo
آیکون استخر پلاس

استخر پلاس

Search
انواع استخر های شنا 19 استخر

انواع استخر های شنا | 19 استخر

فهرست مطالب

استخر شنا

استخر به محل نگهداری حجم معينی از آب کاملا پاکيزه و بهداشتی در یک فضا با ابعاد و اندازه مشخص شده به منظور شنا  و سایر  ورزش های آبی گفته می شود و به عبارت دیگر به مجموعه ای از  بنيه، لوازم، تجهيزات و امكانات اطلاق می شود که با هدف آبتنی کردن، شنا کردن، شيرجه زدن، آموزش شنا و دیگر مقاصد تفریحی ایجاد شده است. استخرهای شنا برحسب نوع فعاليت تقسيم بندی شده و بر همين اساس دارای ویژگی هایی خواهند بود که باید از ابتدای برنامه ریزی و طراحی مد نظر قرار گيرد .با توجه به شرح فوق بطور کلی استخرها را می توان در دو نوع روباز و سرپوشيده طبقه بندی نمود و هم چنين نوع کاربری آنها نيز طبقه بندی دیگری مانند استخرهای شنای قهرمانی، استخرهای تفریحی، بهداشتی درمانی دارد که معمولا با قسمت های دیگری همچون سونا و یا واحدهای بدن سازی است.

استخرهای روباز

با وجود هزینه کمتر ساخت و نگهداری نسبت به استخرهای سرپوشيده و با وجود بهره برداری از طبيعت آزاد، گل و گياه و آفتاب که شرایط محيطی بسيار مطلوب و جذاب تری را فراهم می آورد، ولی در عمل کارایی لازم را در مقایسه با استخرهای سرپوشيده ندارد، به گونه ای که دوره کوتاه، بهره برداری در طول سال سبب پيامدهای از جمله رها شدن کليه تاسيسات استخر در بيشترین ایام سال بدليل بی توجهی به تامين پرسنل دائم و موظف نبود سيستم مشخص حفاظت و نگهداری از تاسيسات  نبود نظام مدیریت واحد و پایدار می شود. از این رو توصيه می شود استخرهای روباز در داخل یک مجموعه ورزشی و یا در جوار استخرهای سرپوشيده در نظر گرفته شود و یا با استفاده از سيستم سقف های سبک و جمع شو زمان بهره برداری به سرتاسر سال افزایش پيدا کند.

استخر هاشی پر و خالی شونده

در این نوع استخر ها برای یک مدت زمان که در آن آب تازه پر شده وجود دارد مورد استفاده قرار می گیرد و پس از مدتی استفاده و افت کیفیت آب، آب استخر را تخلیه و مجدداً از آب تمیز آبگیری و پر می کنند.

استخرهای دارای جريان آب مداوم

استخرها توسط یک جریان تازه آب با کيفيت قابل قبول و بدون تصفيه، مدام در حال تغذیه به آنها وارد و از آن خارج می گردد. بنابر این کل حجم استخر بصورت فاضلاب به همان ميزان آب ورودی در طی یک مدت زمان تخليه می شود و هيچگونه تصفيه ای صورت نمی گيرد. این استخرها بهتر از دسته اول هستند مشروط به اینكه آب مورد استفاده سالم و قابل اطمينان باشد و تعداد شناگران از حد معين و مجاز برای ظرفيت استخر تجاوز نكند و مقدار آبی که وارد و خارج می شود متناسب با تعداد شناگران باشد. از مزایای این استخرها می توان به عدم افزایش جمعيت باکتریایی و کدورت آب اشاره نمود که تغييری  تاثير جریان 1 درآن پيش نمی آید و ليكن به طور کامل نيز از استخر حذف و خارج نمی شود. جدول آب رقيق سازی در حذف آلودگی از استخر های با جریان مداوم را نشان می دهد.

تعداد دفعات تعویضزمان تعویض بع ساعت Tآب مورد نیاز شناگر بر حسب لیتر Qدرصد آلودگی باقی ماندهتعداد روز های آلودگی
12414000589
2123500164
38150053
4685022

استخر های دارای سیستم گردشی یا دارای مداربسته

این دسته از استخرها از نظر بهداشتی بهترین نوع می باشد. در این نوع استخرها یک ميزان جریان از آب استخر همواره توسط پمپ در حال گردش می باشد به این ترتيب که آب پس از خروج از استخر از طریق سيستم تصفيه و بعد از گندزدایی، به کيفيت مناسب رسيده و مجددا “به استخر برگشت داده می شود. در این نوع استخر ها میزان آب چرخشی باید به نحوی باشد که هر 6-8 ساعت آب استخر تعویض گردد. برای استخر های خصوصی که شناگران کمتری استفاده می نمایند ممکن است هر 12 ساعت قابل قبول باشد.

استخر خصوصی، مسکونی

استخر خصوصی، مسکونی

استخری است که صرفاً برای استفاده مالک،اعضاء خانواده و حداکثر 3 واحد مسکونی و یا مهمانان شخصی مورد استفاده قرار می گیرد. این استخر کاربرد عمومی ندارد.

استخر عمومی

هرگونه استخری که با هدف انتفاع مالی یا ارایه خدمات به عموم افراد جامعه و یا قشر خاصی از افراد جامعه ساخته می شود. همانند استخرهای عمومی با مالکیت شخصی و استخر های موسسات، سازمان ها یا مراکز دولتی و خصوصی، مدارس، مهد کودک ها، پادگانه ای نظامی، پلاژها، کمپ ها یا مجتمع مسکونی، هتل ها، متل ها و موارد مشابه.

استخر آموزشی خردسالان

استخر های آموزشی مخصوص خردسالان، استخر های کم عمقی هستند که صرفاً جهت شنا و آموزش افراد کم سن و سال مورد استفاده قرار می گیرند. حضور افراد بزرگ سال در این استخر ها فقط به منظور مراقبت و یا آموزش افراد خردسال می باشد. بنابراین شنا کردن افراد بزرگ سال در این استخرها ممنوع است.

استخر های شنای تفریحی

استخر های تفریحی صرفاً برای تفریح و سرگرمی مورد استفاد قرار می گيرند و ممكن است در ً استخرهای تفریحی صرفا مكان های مختلفی نظير هتل ها و مراکز تفریحی عمومی نيز ساخته شوند

استخر سرسره دار

استخر سرسره دار

یک استخر سرسره دار به استخری اطلاق می شود که دارای یک یا چند سرسره معمولی، تونلی و یا با شيب تند به انضمام تجهيزات مربوط به گردش آب باشد. این استخرها اغلب همان ضوابط استخرهای شنای تفریحی را دارا می باشند. الزامات خاص این استخرها در چک ليست پيوستی آورده شده است.

استخر موج ساز

به استخر هایی اطلاق می شود که دارای طرح و شکل ویژه ای بوده و با استفاده از یک دستگاه موج ساز در آن ها به طور مصنوعی موج ایجاد می گردد.

استخر شنای حرفه ای و مسابقات

این استخر ها برای مسابقات (ملی یا بین المللی) و نیز شنای حرفه ای کاربرد دارد.

استخر شیرجه

شناگران از سکو ها و یا تخته های شیرجه ای که دارای ارتفاعات مختلف از 1 تا 10 متر می باشند به درون آب شیرجه می زنند. استخر های شنای عمومی با رعایت عمق و فضای لازم و تامین نظارت کامل فقط مجاز به نصب تخته های پرشی تا ارتفاع 3 متر از سطح آب می باشند، مشروط به اینکه در صورت ازدحام و عدم کنترل امکان خارج کردن تخته های پرشی وجود داشته باشد.

استخر های چند منظوره

با درنظر گرفتن تمهیداتی در مقاطع استخر های مسابقه ای و تمرینی امکان برگزاری سایر ورزش های آبی تا حدود زیادی فراهم می شود. به گونه ای که رعایت عمق و شیب مجاز در کف استخر ها و بهره گیری از تقسیم کننده های شناور، قابلیت بسیار خوبی برای افزایش کارایی و تبدیل آن به استخر های چند منظوره به وجود خواهند آورد.

استخر آبگرم طبیعی

به استخرهایی اطلاق می شود که با هدف درمان و آرامش بخشی طراحی شده است. این استخرها دارای امكاناتی نظيرپاشش سيكلی آب، آب گرم، آب سرد، حمام آب معدنی، سيستم تزریق هوا درون آب، ایجاد حباب و… می باشند. در اکثر کشورهایی که دارای منابع چشمه های معدنی هستند، مراکز بهداشتی درمانی بسيار مجهز همراه با پزشكان متخصص و تجهيزات کامل در تمام طول سال پذیرای بيماران و مراجعه کنندگان است، زیرا درمان با آب های معدنی نيز مانند سایر روش های درمانی باید زیر نظر پزشكان و متخصصين فن انجام شود تا از هرگونه اثرات سو احتمالی که ممكن است حتی جنبه های درمانی آن را تحت الشعاع قرار دهد جلوگيری شود.

استخر معلولان

استخر معلولان شامل استخرهایی است که دارای شكل و طرح ویژه بوده و برای استفاده افرادی که ناتوان جسمی هستند مورد استفاده قرار می گيرد.

استخر کف متحرک

به استخر هایی اطلاق می شود که در آنها با استفاده از یک سیستم هیدرولیک کف استخر قادر به  بالا آمدن بوده و دارای سیستم خود تمیز کننده از طریق پاشش آب می باشد. این استخر ها عموماً چند منظوره بوده و عموماً برای استفاده افراد معلول به کار می رود.

استخر واتر پلو

استخر واترپلو استخری است که برای مسابقات رسمی و یا غیر رسمی واترپلو طراحی و تجهیز شده است. واترپلو از از جمله مشکل ترین ورزش های تیمی آب است. بازی واترپلو اغلب در استخر های سرپوشیده انجام می شود.

استخر غواصی

استخر غواصی استخری است که به دلیل شرایط خاص تمرینات غواصی باید دارای ابعاد، اندازه ها و تجهیزات خاصی باشد.

استخر شنای گروهی و نمایشی، شنای موزون

شنای گروهی که به صورت نمایشی برگزار می شود یکی از رشته های نوین و موفق در ورزش های آبی است که طرفداران زیادی در بین جوانان دارد.

منبع: راهنمای نظارت و پایش آب استخر های شنا و شناگاه های طبیعی

امیر مطلوبی

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود
5 1 رای
امتیازدهی به مقاله
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
گیف تبلیغاتی2
گیف تبلیغاتی2
گیف تبلیغاتی2
گیف تبلیغاتی2
0
با لایک و کامنت از این مقاله حمایت کنیدx

در خـبـرنـامـه ما عضو شوید

برای دریافت آخرین رویداد ها ایمیل خود را وارد نمایید.